loadingimg

Wczytuję dane...
szt. na kwotę 0.00 PLN
Producenci
Wyświetl produkty wybranego producenta:
Bestsellery
Konkurs

REGULAMIN KONKURSU "RIDE 4 FUN"

 

§1 Definicje
 

1.        Konkurs – zorganizowane przez Organizatora wydarzenie, w którym Uczestnicy mogą wygrać jedną z nagród.
 

2.        Nagroda – w konkursie nagrodami są:
 

1 nagrodaPompka stojąca PRO PRPU0057 o wartości 200 zł (x2)

2 nagrodaPompka stojąca PRO PRPU0054 o wartości 167 zł (x2)

3 nagrodaZestaw PRO (pompka, minitool, łyżki, torebka) APRAC0086 o wartości 139 zł (x2)

4 nagrodaScyzoryk 22 funkcyjny PRO PRTL0027 o wartości 125 zł (x2)

5 nagrodaChwyty PRO PRGP0034 i scyzoryk 6 funkcyjny PRO PRTL0023 o łącznej wartości 108 zł (x2)
 

Nagrody dodatkowe po osiągnięciu 1000 uczestników rywalizacji:
 

6 nagrodaKoszyk bidonu ELITE Custom Race EL0061679 oraz bidon ELITE Corsa Team CCC EL00914290 o łącznej wartości 70 zł (x2)

7 nagroda – Koszyk bidonu ELITE Custom Race EL0061679 oraz bidon ELITE Corsa Team CCC EL00914290 o łącznej wartości 70 zł (x2)

8 nagroda – Koszyk bidonu ELITE Custom Race EL0061679 oraz bidon ELITE Corsa Team CCC EL00914290 o łącznej wartości 70 zł (x2)

9 nagroda – Koszyk bidonu ELITE Custom Race EL0061679 oraz bidon ELITE Corsa Team CCC EL00914290 o łącznej wartości 70 zł (x2)

10 nagroda – Koszyk bidonu ELITE Custom Race EL0061679 oraz bidon ELITE Corsa Team CCC EL00914290 o łącznej wartości 70 zł (x2)
 

3.        Organizator
 

Kastor – Bike s.c. Maria Sadowska Krzysztof Sadowski
os. Przyjaźni 13/6
61-687 Poznań
NIP: 778-01-17-625, GIODO: 142652
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=3879736a-561a-43ab-83c4-e43f29bcc1a1
 

4.        Sponsor nagród – przyrzekający nagrodę w rozumieniu art. 919-912 kodeksu cywilnego
 

SHIMANO POLSKA BICYCLE PARTS SP. Z O.O
ul. Jana Gutenberga 9
62-023 Gądki, Żerniki k/Poznania, Polska
NIP: 778-01-17-625, REGON: 639636878, KRS: 0000190334
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 1000000PLN (wniesiony w całości).

Dystrybutor marek:5.        Patron medialny
 

 
 

6.        Strona konkursu  - strona www pod adresem https://www.endomondo.com/challenges/23731492
 

7.        Tabela wyników – znajdujące się na stronie konkursu zestawienie wyników uzyskanych przez uczestników z podziałem na mężczyzn i kobiety, gdzie o zajmowanym miejscu decyduje ilość przejechanych kilometrów, przy czym lista posortowana jest od najwyższego (pierwsze miejsce) do najniższego wyniku (ostatnie miejsce).
 

8.        Uczestnik - pełnoletnią osoba fizyczna posiadająca polskie obywatelstwo i dysponującą pełną zdolnością do czynności prawnych, która dobrowolnie uczestniczy w konkursie poprzez wypełnienie na stronie Organizatora formularza uczestnictwa zawierającego: imię, nazwisko, adres email, linku do profilu użytkownika w serwisie endomondo.com i linku do profilu w serwisie Facebook.com
 

 

§2 Zasady

 

1.        Konkurs trwa od dnia 24 lipca 2015 godz. 6:00 do dnia 4 października 2015 roku 23:59.
 

2.        Ogłoszenie wyników na stronie konkursu nastąpi dnia 5 października 2015 roku
 

3.        Udział w konkursie wymaga od Uczestnika dokonania następujących czynności:
 

a.        polubienie profilu Organizatora na Facebook.com i nie zmienianie tego stanu co najmniej do dnia ogłoszenia wyników;

b.        udokumentowaniu za pomocą aplikacji Endomondo (z wykorzystaniem technologii GPS – treningi dodane ręcznie nie będą brane pod uwagę) przejechania na rowerze w trakcie trwania konkursu 1000 kilometrów mężczyźni, a 500 kilometrów kobiety.
 

4.        Wśród Uczestników, którzy spełnią warunki, o których mowa w §2.3 Organizator wyłoni zdobywców nagrody (osobno w grupie mężczyzn i osobno w grupie kobiet) według następującego klucza - nagrodę otrzyma Uczestnik, którego wynik w tabeli wyników będzie znajdował się odpowiednio na miejscu 1, 11, 21, 31, 41, a w przypadku kiedy identyczny wynik będzie miał więcej niż jeden Uczestnik zawodnik, który wcześniej przystąpił do konkursu.
 

5.        W przypadku jeżeli liczba Uczestników, którzy spełnią warunki, o których mowa w §2.3 przekroczy tysiąc, Organizator wyłoni zdobywców nagrody (osobno w grupie mężczyzn i osobno w grupie kobiet) według następującego klucza - nagrodę otrzyma Uczestnik, którego wynik w tabeli wyników będzie znajdował się odpowiednio na miejscu 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, a w przypadku kiedy identyczny wynik będzie miał więcej niż jeden Uczestnik zawodnik, który wcześniej przystąpił do konkursu.
 

6.        Uczestnik, który został zdobywcą nagrody w terminie 30 dni powinien przesłać na adres Organizatora dane adresowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na które chce aby została wysłana nagroda, w przypadku niedopełnienia tego obowiązku zdobywcą nagrody zostaje Uczestnik zajmujący jedno miejsce niżej w tabeli wyników. Wysłanie nagród nastąpi w terminie 7 dni od przekazania przez Uczestnika danych.

7.        Nagroda nie może zostać zamieniona na jej równowartość pieniężną.
 

8.        Nagrody do wartości 200 złotych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 

§3 Postanowienia końcowe
 

1.        Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestnika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 

2.        Dane osobowe Uczestników Organizator wykorzysta jedynie w celu przeprowadzenia konkursu i wysłania nagród.
 

3.        Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji na piśmie pod rygorem nieważności na adres Organizatora w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, a reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.
 

4.        Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Uczestnika pod adresem http://kastor-bike.pl/_cms/view/31/konkurs.html
 

5.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Uczestnik wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego, a w ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.Poznań, 20.07.2015

WYNIKI RYWALIZACJI
Dostępne w linku poniżej:
Poznań, 05.10.2015